Brouwerijen
Het vermarkten van uw speciaalbier vergt een andere aanpak, dan wanneer er sprake zou zijn van een grote, commerciële organisatie. Schreeuwerige reclamecampagnes sluiten niet aan bij de meer behouden en ingetogen achtergrond van uw brouwerij. Bij veel ambachtelijke bierbrouwerijen ligt de nadruk op het bierbrouwen zelf. Het resultaat is een schitterend, authentiek gebrouwen speciaalbier – voor de echte bierliefhebber. Bier Authentiek zorgt ervoor dat deze consument op de hoogte is van het bestaan van uw bierlabel en op een laagdrempelige manier kan kennismaken met uw product.

Hoe werkt Bier Authentiek?

Brouwt u op een ambachtelijke wijze bier, waar nog op een traditionele wijze bier wordt gebrouwen? Dan behartigt Bier Authentiek graag uw belangen richting uw afnemers, waarbij de supermarkten een speciale plaats innemen. 


Authentiek speciaalbier dichter bij de mensen
Bier Authentiek functioneert als intermediair tussen uw brouwerij en de retailers. Wij helpen u bij het vermarkten van uw speciaalbier en vertellen ‘het verhaal van uw bier’ aan uw potentiële afnemers. In een persoonlijk gesprek, op passende wijze.
Vervolgens zijn wij ook de retailers van dienst. Bier Authentiek neemt hen al het regelwerk aangaande de import en verkoop van uw bier uit handen. Wij assisteren bij de promotionele uitingen en uitleg voor de consument in de supermarkt. Dit totaalpakket aan diensten maakt het voor de retailers extra aantrekkelijk uw speciaalbier te gaan aanbieden aan de consument. Het ontbreken van kennis over speciaalbier blijkt namelijk vaak een drempel te vormen om speciaalbier in het assortiment op te nemen.

Wilt u meer weten?

Belt u met 06-18450553 voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak.